Ιατρική Σχολή - δοκιμαστικό site
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σπουδές / Οργάνωση σπουδών

Περιεχόμενα
Πρόγραμμα σπουδών για εισαχθέντες μέχρι και 2019-2020

Οδηγός και κανονισμός σπουδών
Μαθήματα
Διαδικτυακές υπηρεσίες

Σύμβουλοι σπουδών
Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής ότι έχει οριστεί για κάθε φοιτητή ένα μέλος Δ.Ε.Π. που θα λειτουργεί ως Σύμβουλος Σπουδών για όλα τα έτη των σπουδών του.

Το έργο των Συμβούλων Σπουδών είναι να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν τους φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών τους αλλά και σε προσωπικά προβλήματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους, καθώς και να υποδεικνύουν στους φοιτητές τον βέλτιστο τρόπο για την επίτευξη των ατομικών τους στόχων σε κάθε επίπεδο των σπουδών τους. Στα προχωρημένα έτη των σπουδών, οι Σύμβουλοι θα βοηθήσουν τους φοιτητές να διαμορφώσουν την καλύτερη δυνατή αντίληψη για την επαγγελματική τους ζωή. Ο θεσμός είναι προαιρετικός, ενθαρρύνονται ωστόσο οι φοιτητές να έρθουν σε επικοινωνία με τους Συμβούλους τους καθώς είμαστε σίγουροι ότι η ακαδημαϊκή συμβουλευτική θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία των σπουδών τους.

 • Σύμβουλοι σπουδών , ενημέρωση: 2020-07-20

  Πρακτικη άσκηση - κλινική Αυγούστου
  Η «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ» εντάχθηκε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του νέου επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ –ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, είναι ο Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Χρήστος Λιονής.

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠ "Πρακτική Άσκηση-Κλινική Αυγουστού" (12-02-2016)

  Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 είναι τριάντα οκτώ (38). Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 5ο έτος σπουδών. Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου είναι 230 € και θα παρέχεται ασφάλιση ΙΚΑ έναντι ατυχήματος.

  Oι φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν να ασκηθούν με το επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ–ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ» θα πρέπει να ακολουθήσουν είναι την εξής διαδικασία:
  1. Πρέπει να υποβάλλουν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση eps@med.uoc.gr:
   • Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μαζί με τα συνοδευτικά απαιτούμενα έγγραφα αποδοχής
   • την καρτέλα φοιτητή
  2. Οι Φορείς που μπορούν να επιλέξουν να ασκηθούν οι φοιτητές είναι αποκλειστικά οι ακόλουθοι:
   • Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
   • Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
   • Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
   • Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου
   • Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
   • Βαρδάκειο και Πρώιο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου
   • Νοσοκομείο Σητείας
   • Kέντρο Υγείας Γυθείου
   • Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου
   • Κέντρο Υγείας Κισσάμου
   • Κέντρο Υγείας Χάρακα
   • MEDICAL ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
   • MHTEΡΑ
   • Ιδιωτικό Πολυιατρείο Βιττωράκης
   • Διάγνωση Αγ. Τριάδας
   • ΙΑΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ
   • Αγροτικό Ιατρείο Νισύρου
   • Ιατρείο Ανάφης
   • Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου
  3. Η άσκηση πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από 01/08/2017 έως και 31/08/2017 (διάρκεια 4 εβδομάδες) σε έναν από τους ανωτέρω φορείς.
  Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να αντληθούν από την αντίστοιχη ιστοσελίδα: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

 • Πληροφορίες
  Τηλ: 2810 39 4518
  10:00 - 14:00
  Kαθημερινές
  Ιατρική Σχολή
  Πανεπιστήμιο Κρήτης
  ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
  Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης

  Aνάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019