Ιατρική Σχολή - δοκιμαστικό site
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σπουδές / Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τους εσωτερικούς κανονισμούς του έχοντας ως βασικούς στόχους:
  • την επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τα Τμήματα,
  • την ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών των Τμημάτων συναφών με την επιστημονική περιοχή της διατριβής του ερευνητή,
  • την συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών αντικειμένων που απασχολούν τα Τμήματα,
  • την ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας και των εφαρμογών της.
Η Ιατρική Σχολή υποστηρίζει τη Μεταδιδακτορική Έρευνα, καθώς θεωρεί ότι συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας στη Σχολή και αναδεικνύει το ακαδημαϊκό κύρος της μέσω της διάκρισης του ερευνητικού έργου. Η μεταδιδακτορική έρευνα που διεξάγεται στη Ιατρική Σχολή διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη Μεταδιδακτορική Έρευνα (ΦΕΚ 4128/28-11-2017 τ. β’) και τις προβλέψεις του παρόντος κανονισμού.

Σχετικά αρχεία:

Πληροφορίες
Τηλ: 2810 39 4518
10:00 - 14:00
Kαθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης

Aνάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019