Ιατρική Σχολή - δοκιμαστικό site
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητικά θέματα / Kατατακτήριες

Προθεσμίες:
  • Υποβολή Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου
  • Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων: εντός του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου, βλ παραπάνω πίνακα
Δικαιολογητικά: Οδηγίες προς υποψηφίους

Νομικό πλαίσιο
ακ. έτοςύληπρόγραμμαημνία αιτήσεωνημνία εξέτασηςαποτελέσματα
2020-2021 ύλη πρόγραμμα 2021-11-01 2020-12-01 αποτελέσματα
2019-2020 ύλη πρόγραμμα 20210101 20210101 αποτελέσματα
2018-2019 ύλη πρόγραμμα 20210101 20210101

Πληροφορίες
Τηλ: 2810 39 4518
10:00 - 14:00
Kαθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης

Aνάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019