Ιατρική Σχολή - δοκιμαστικό site
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητικά θέματα / Πληροφορίες για πρωτοετείς

Ποια έγγραφα θα παραλάβω μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής μου;
Πως μπορώ να αποκτήσω Ιδρυματικό Ηλεκτρονικό e-mail;
Πως μπορώ να αποκτήσω την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα (δηλ. πάσο και φοιτητική ταυτότητα);
Πότε ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο;
Πότε και πως θα δηλώσω τα μαθήματά μου;
Πότε και πως θα δηλώσω τα συγγράμματά μου και από πού θα τα προμηθευτώ;
Τι είναι οι "Σύμβουλοι Σπουδών" και πως μπορούν να με βοηθήσουν;
Που θα απευθυνθώ για τη σίτιση και τη στέγασή μου;
Υπάρχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Φοιτητών;
Πρόσβαση στη Σχολή

Ποια έγγραφα θα παραλάβω μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής μου;
 1. Δυο (2)Βεβαιώσεις Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια)με τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) σας.
 2. Έντυπο με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης με τους σχετικούς κωδικούς. Με τους κωδικούς αυτούς:
  • θα έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή StudentWeb, η οποία αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και σας παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και αλληλεπίδρασης με τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω WEB. Μέσω του Student Web θα μπορείτε:
   • να ανανεώνετε την εγγραφή σας στο τρέχον εξάμηνο και συγχρόνως να υποβάλλετε τη δήλωση προτίμησης μαθημάτων, εντός της τιθέμενης προθεσμίας, η οποία θα ανακοινώνετε από τη Γραμματεία του Τμήματος,
   • να έχετε πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στα μαθήματα που προσφέρονται και στις βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία έχετε εξεταστεί, και
   • να αιτείστε στη Γραμματεία του Τμήματος την έκδοση βεβαίωσης σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας,πιστοποιητικών, κλπ..
  • θα μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την έκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο), η οποία χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσους το δικαιούνται.
  • θα μπορείτε να αποκτήσετε Ιδρυματικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail).
 3. Μια (1) Βεβαίωση Στρατολογίας για τα αγόρια, που έχουν προσκομίσει επίσημο έγγραφο με τον Αριθμό Μητρώου Αρρένων, για την αναβολή της στράτευσης.

Πώς μπορώ να αποκτήσω Ιδρυματικό Ηλεκτρονικό e-mail;
 • Οι Προπτυχιακοί φοιτητές το λαμβάνουν από τη Γραμματεία Προπτυχιακών Φοιτητών κατά την εγγραφή τους.
 • Οι Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί φοιτητές το λαμβάνουν από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών.

Πώς μπορώ να αποκτήσω την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα (δηλ. πάσο και φοιτητική ταυτότητα);
Για να αποκτήσετε ακαδημαϊκή ταυτότητα θα πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση academicid.minedu.gov.gr. Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε την ηλεκτρονική αίτησή σας θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης (username - password) που σας δόθηκαν από τη Γραμματεία Προπτυχιακών του Τμήματός μας κατά την εγγραφή σας. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που εσείς θα επιλέξετε κατά την υποβολή της αίτησής σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που δεν δικαιούστε Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας. Περισσότερες πληροφορίες για την ακαδημαϊκή ταυτότητα μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Πότε ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο;
Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνει τις σημαντικές ημερομηνίες του ακαδημαϊκού έτους. Ο σύνδεσμος βρίσκεται και στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας της Σχολή.

Πότε και πώς θα δηλώσω τα μαθήματά μου;
Κατά την εγγραφή σας θα πάρετε από τη Γραμματεία ένα έντυπο με τους κωδικούς με τους οποίους θα έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή StudentWeb. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σας παρέχει τη δυνατότητα να ανανεώνετε την εγγραφή σας στο τρέχον εξάμηνο και συγχρόνως να υποβάλλετε τη δήλωση προτίμησης μαθημάτων, εντός της τιθέμενης προθεσμίας, η οποία θα ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Πότε και πώς θα δηλώσω τα συγγράμματά μου και από πού θα τα προμηθευτώ;
Βλ. διαδικτυκή υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ

Τι είναι οι "Σύμβουλοι Σπουδών" και πως μπορούν να με βοηθήσουν;
Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής ότι έχει οριστεί για κάθε φοιτητή ένα μέλος Δ.Ε.Π. που θα λειτουργεί ως Σύμβουλος Σπουδών για όλα τα έτη των σπουδών του. Το έργο των Συμβούλων Σπουδών είναι να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν τους φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών τους αλλά και σε προσωπικά προβλήματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους, καθώς και να υποδεικνύουν στους φοιτητές τον βέλτιστο τρόπο για την επίτευξη των ατομικών τους στόχων σε κάθε επίπεδο των σπουδών τους. Στα προχωρημένα έτη των σπουδών, οι Σύμβουλοι θα βοηθήσουν τους φοιτητές να διαμορφώσουν την καλύτερη δυνατή αντίληψη για την επαγγελματική τους ζωή. Ο θεσμός είναι προαιρετικός, ενθαρρύνονται ωστόσο οι φοιτητές να έρθουν σε επικοινωνία με τους Συμβούλους τους καθώς είμαστε σίγουροι ότι η ακαδημαϊκή συμβουλευτική θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία των σπουδών τους. Μπορείτε να μεταφορτώσετε τον πίνακα με τα ονόματα των φοιτητών και των αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Συμβούλων από εδώ.

Που θα απευθυνθώ γιατη Σίτιση και τη Στέγασή μου;
Στη Φοιτητική Μέριμνα η οποία παρέχει σίτιση, στέγαση, στεγαστικά επιδόματα, υγειονομική περίθαλψη, υποτροφίες καθώς και κοινωνική μέριμνα
Το Πανεπιστήμιο μέσω των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας φροντίζει για
 • τη δωρεάν στέγαση των φοιτητών του, σύμφωνα με το νόμο αλλά και την οικονομική δυνατότητα που του παρέχεται από το κράτος. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για δωρεάν στέγαση στις φοιτητικές εστίες
 • τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών του, σύμφωνα με το νόμο αλλά και την οικονομική δυνατότητα που του παρέχεται από το κράτος. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται κατόπιν. Σίτιση παρέχεται σε 3 εστιατόρια εντός του Πανεπιστημίου Κρήτης και λειτουργούν καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Διαθέτουν πρωινό, πλήρες μεσσημεριανό γεύμα και δείπνο
 • υποστηρίζει και προωθεί δράσεις στήριξης των φοιτητών, καθώς και δράσεις για την πνευματική καλλιέργεια και την προσωπική ανάπτυξη τους, ενώ τους βοηθάει να διερευνήσουν αλλά και να βιώσουν τις διαφορετικές πτυχές της φοιτητικής ζωής
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και φαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία Ηρακλείου και Ρεθύμνου καθώς και στα Κέντρα Υγείας των δύο νομών, εάν δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα ασφαλιστικό φορέα και εφόσον είναι κάτοχοι του Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης Φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, όταν πρόκειται να μετακινηθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία, για προσωρινή διαμονή, οφείλουν να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) ώστε να είναι ασφαλισμένοι για όλο το διάστημα παραμονής τους στη Χώρα Υποδοχής και να έχουν τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο σύστημα υγείας του άλλου κράτους...

To Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης συνιστά μια δομή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και τον θεσμό διαμεσολάβησης ανάμεσα στην ακαδημαϊκή – ερευνητική κοινότητα και στους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος, τη στήριξη των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στον τομέα της ψυχικής υγείας και τη διαμόρφωση μιας γενικότερης πολιτικής ψυχικής υγείας. Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική Φοιτητών, Φοιτητές με Αναπηρία, Εθελοντισμός Φοιτητών, Άμεση Βοήθεια

Υπάρχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Φοιτητών;
Βλ. συμβουλευτικό κέντρο

Πρόσβαση στη Σχολή
Η πόλη του Ηρακλείου εξυπηρετείται από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς:
 • Αεροπορικώς: Το νησί διαθέτει στο Ηράκλειο αεροδρόμιο, όπου πραγματοποιούνται πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Πραγματοποιούνται τακτικά δρομολόγια από και προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας.
 • Ακτοπλοϊκως: Δύο ακτοπλοϊκές εταιρείες εξυπηρετούν καθημερινά τους επιβάτες από το λιμάνι του Ηρακλείου για τον Πειραιά. Παράλληλα, υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση και με άλλα λιμάνια της χώρας. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που έχουν δρομολόγια είναι οι ANEK - Superfast Ferries και Μινωϊκές Γραμμές (Minoan Lines)
 • Υπεραστικές Συγκοινωνίες: Καθημερινά τακτικά υπεραστικά δρομολόγια εξυπηρετούν οδικά όλες τις επαρχίες των νομών Ρεθύμνου και Ηρακλείου καθώς και τη σύνδεση μεταξύ των δύο πόλεων, όπου ανά μία ώρα αναχωρούν λεωφορεία από και προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Σημαντική διευκόλυνση για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και τις οικογένειές τους, αποτελούν τα καθημερινά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Κρήτης από και προς Λαμία, Λάρισσα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Αφετηρία τον δρομολογίων από το χώρο του ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε., στο λιμάνι (Υπεραστικός Σταθμός).
 • Αστικές Συγκοινωνίες: Στην πόλη του Ηρακλείου το Πανεπιστήμιο στην περιοχή των Βουτών, συνδέεται με την πόλη, με τις γραμμές: "Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο, ΙΤΕ". Αφετηρία τον δρομολογίων από το χώρο του Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, στο λιμάνι (Αστικός Σταθμός). Η συχνότητα των δρομολογίων είναι συχνή.
  • γραμμή 08: αεροδρόμιο - ΙΤΕ FORTH - αεροδρόμιο - λιμάνι - ΙΤΕ FORTH - λιμάνι - Αμνισσός - ΙΤΕ FORTH - λιμάνι
  • γραμμή 11: αεροδρόμιο - ΠΑ.Γ.Ν.Η. & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - αεροδρόμιο - λιμάνι - ΠΑ.Γ.Ν.Η. & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - λιμάνι
  • γραμμή 21: Κνωσσός - Μασταμπάς - ΠΑ.Γ.Ν.Η. & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πληροφορίες
Τηλ: 2810 39 4518
10:00 - 14:00
Kαθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης

Aνάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019