Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης


Απόφοιτοι / εγγραφή


H Ιατρική Σχολή σε μία προσπάθεια να μείνει κοντά στους αποφοίτους του δημιουργεί δίκτυο αποφοίτων. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος και των αποφοίτων του, αλλά και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων. Mε κόκκινο αστέρι (*) σημειώνονται τα υποχρεωτικά πεδία στην παρακάτω φόρμα.

Στοιχεία χρήστη για την πλατφόρμα αποφοίτων

Επώνυμο *

Όνομα *

Πατρώνυμο *

Email *

Επιλέξτε password *

Επιλέξτε password (επαλήθευση)*


Στοιχεία στην Ιατρική Σχολή του ΠΚ

Έτος εγγραφής/εισαγωγής
Αριθμός μητρώου:


Eιδικότητα και ειδίκευση

Ειδικότητα *

Χώρα απόκτησης ειδικότητας *

Νοσοκομείο απόκτησης του κύριου τμήματος της ειδικότητας *

Εξειδίκευση (αν υπάρχει)

Χώρα απόκτησης εξειδίκευσης


Τρέχουσα θέση

Τρέχουσα θέση *

Χώρα *

Πόλη *

Νοσοκομείο


Στοχεία επικοινωνίας

Σταθερό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο

Διεύθυνση επικοινωνίας

Διακρίσεις

Προσωπικό μήνυμα

Διαχείριση προσωπικών στοιχείων

δεν συναινώ στη χρήση των στοιχείων που υποβάλλων από τη Σχολή και στη χρήση τους για τους λόγους της εποικοινωνίας με τους συναδέλφους αποφοίτους

Η συλλογή και η διατήρηση των παραπάνω στοιχείων γίνεται από την Ιατρική Σχολή για χρήση από την ίδια τη Σχολή για τους λόγους της επικοινωνίας με τους αποφοίτους της.

Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων τους με τα αρχεία της Σχολής οι απόφοιτοι θα λάβουν σχετικό ενημερωτικό μήνυμα

Υπεύθυνος επεξεργασίας, εκτελών την επεξεργασία: Γεώργιος Νότας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιατρική Σχολή, Φεβρουάριος 2020