Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης


Απόφοιτοι


H Ιατρική Σχολή σε μία προσπάθεια να κρατήσει επαφή με τους αποφοίτους της αποφάσισε την δημιουργία ενός δικτύου αποφοίτων. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ της Σχολής και των αποφοίτων της, αλλά και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων

Email

Password
αν δεν έχετε λογαριασμό στην πλατφόρμα: ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ !
αν έχετε ξεχάσει το συνθηματικό λογαριασμού σας: υπενθύμιση συνθηματικού

Η συλλογή και η διατήρηση των στοιχείων των αποφοίτων γίνεται από την Ιατρική Σχολή για χρήση από την ίδια τη Σχολή για τους λόγους της επικοινωνίας με τους αποφοίτους της.

Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων τους με τα αρχεία της Σχολής οι απόφοιτοι θα λάβουν σχετικό ενημερωτικό μήνυμα και θα μπορούν να κάνουν είσοδο στην εφαρμογή

Υπεύθυνος επεξεργασίας, εκτελών την επεξεργασία: Γεώργιος Νότας, Αναπληρωτής Καθηγητής


Ιατρική Σχολή, Φεβρουάριος 2020