Ιατρική Σχολή - δοκιμαστικό site
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αναζήτηση όρου
αναζήτηση όρου στον τίτλο, τουλάχιστον 5 χαρακτηρες

τύπος ανακοίνωσης

μήνας δημοσίευσης

έτος δημοσίευσης


Αιτήσεις και δικαιολογητικά / Μέλη και προσωπικό της Σχολής

Για μέλη ΔΕΠ
Αίτηση Γενική προς την Ιατρική Σχολή
Αίτηση Εξέλιξης Α' Βαθμίδα
Αίτηση Εξέλιξης Β' Βαθμίδα
Αίτηση Εξέλιξης Γ' Βαθμίδα
Αίτηση Μονιμοποίησης Επίκουρου Καθηγητή
Έντυπο Μετακίνησης εκτός έδρας για ΕΛΚΕ
Εκλογές Ανάδειξης Μονοπρόσωπων Οργάνων ΑΕΙ
Για το προσωπικό της Σχολής
Αίτηση Υποψηφιότητας για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής)

Έντυπα εξετάσεων
Ε1: Έντυπο Διεξαγωγής Εξετάσεων
Ε2: Έντυπο Διεξαγωγής Εξετάσεων
Οδηγίες Διεξαγωγής Εξετάσεων

Γενικού ενδιαφέροντος
Υπεύθυνη Δήλωση (1599/1986)
Αίτηση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου
Αίτηση Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ιατρικής Σχολής Π.Κ.

Βλάβες

Πληροφορίες
Τηλ: 2810 39 4518
10:00 - 14:00
Kαθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης

Aνάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019